dinsdag 4 mei 2010

Kapot

Veelstoftijdenshetslijp Deoverspanningenwordengeplaatst DemetbetonversterkteringOm acht uur waren ze er weer, vol goede zin. De derde moest nog uitstappen toen de eerste twee al bezig waren de aanhanger uit te laden. Begonnen werd met het plaatsen van de lateien boven de ramen en het afmaken van de muren. Toen die rij op hoogte was werd er een laag met U-vormige stenen geplaatst waarin later weer een wapening en beton aangebracht zou worden. Ook tussen de dubbele overspanning bij de openingen wordt betonijzer en beton aangebracht. Deze versterkte ring dient als extra versterking voor de muren en het dak.Pauzevan2tot3 Omvieruurwashetophoogte WijdbeensoverdezaailingvanedwinencoDaarboven worden de muren schuin naar achteren opgetrokken zodat morgen het dak geplaatst kan worden. Toen die schuine muren op hoogte waren werd begonnen met het voorbereiden van de toiletafvoer en de toilet muren. Aansluitend zijn we begonnen met de deur te stellen, vervolgens zijn ook daar de muren opgetrokken. Tegen zes uur zijn ze vertrokken om morgen om acht uur weer present te zijn.Despullenvoorhetdakwordengebracht Hierkomtdedeurnaarhettoilet HetbuitentoiletkrijgtzijnvormIk ben het aan de bouwvakkers verplicht om zelf net zo hard mee te werken, maar ik ben het toch iets minder gewend dan zij, ik ben namelijk behoorlijk versleten terwijl zij gewoon nog grapjes lopen te maken. Eens kijken of ik morgen ook weer fit ben.Eindevandag22 opmerkingen:

Piet W. zei

Ik dacht dat er sprake is van stoppen met werken. Het wordt steeds harder werken. (Wel leuk om de ontwikkelingen te lezen hoor.) Groeten van een volger.

fotolog Albert & Mara zei

Leo je doet het er vast om dat als Joke terug is in Spanje, alles klaar is.
Of hebben wij het mis. Sterkte en denk aan je lichaam.
Saludos
Albert y Mara

Een reactie posten