zaterdag 31 mei 2014

Het begint te werken


Al eerder heb ik gelogd over mijn Wattson project. Hoewel het nog niet definitief is afgebouwd, begint het prototype al wel behoorlijk goed te werken.

Op bijgaande plaatjes is te zien hoe in het verleden het overschot aan zonne-energie werd teruggeleverd aan het net.

In dit tweede plaatje is te zien hoe de overtollige, beschikbare energie binnenshuis wordt gebruikt.

Waar de blauwe lijn onder de nullijn doorgaat werd er energie teruggeleverd.

De rode lijn is ons werkelijk verbruik, de groene lijn geeft de beschikbare zonne-energie aan. De blauwe lijn, die ons verbruik bij Iberdola aangeeft,  gaat nu nergens meer onder de nullijn door.

Voor ons is dat belangrijk, omdat wij van Iberdrola een meter hebben, die de teruggeleverde energie TOCH als consumptie telt!

Het verschil zal bij ons dus dubbel tellen, energie die eerst werd teruggeleverd, wordt nu wel door ons gebruikt. Hierdoor zal onze uiteindelijke, werkelijke consumptie ook afnemen.

dinsdag 20 mei 2014

Wattson Deel 3 (Transmitter)

Vandaag gaat de bezoekende familie weer weg, (de zoon en schoondochter van Joke zijn op bezoek), derhalve komt er nu weer wat ruimte om aan de hobby te besteden.  Vandaag komt het 'zender' deel van het Wattson-project aan bod.

In de transmitter wordt het beschikbaar zijn van surplus-energie draadloos bekend gemaakt, richting de regelaar. Dit wordt draadloos gedaan om de vrijheid te hebben de regelaar dáár te plaatsen waar hij op dat moment nodig is. Dit kan 's zomers bij de boiler zijn, en 's winters bijvoorbeeld bij een kacheltje in de woonkamer.

Ook het zender-gedeelte is opgebouwd rondom een Arduino processorkaartje.  Hierin wordt door middel van een klein programmaatje de status vanuit de display gelezen en door een ingebouwde handzender -zoals ook gebruikt bij bijvoorbeeld elektrische poorten- doorgestuurd naar de regelaar waar dit signaal ontvangen wordt.


maandag 5 mei 2014

Wattson Deel 2, het display

Vandaag weer een klein stapje met het Wattson project kunnen zetten.

Om automatisch te kunnen gaan regelen, moet mijn regelcircuit wel weten of er surplus energie beschikbaar is of niet.

Op het Wattson display wordt dat prima aangegeven door de rode, blauwe of groene LED indicatie.

De groene LED's geven aan dat er daadwerkelijk teruggeleverd wordt aan het lichtnet, en die situatie willen we dus gaan voorkomen.

Ik heb daarom een aftakking gemaakt op de groene LED's in het display, zodat mijn schakeling ook over de informatie aangaande de surplus-energie kan beschikken.

Uiteraard is er een galvanische scheiding tussen het display en mijn eigen schakeling aangebracht.

zondag 4 mei 2014

TomTom in de herkansing

Omdat ik zit te wachten op onderdelen die ik voor mijn Wattson project nodig heb, was er tijd voor een zijsprongetje.

Omdat ik denk dat ik verderop in het Wattson project ook "nog iets met tijd moet doen", kwam ik door wat snuffelen op het grote, boze Internet op het idee om de 'tijd' op een andere manier te verkrijgen.

Nog maar 10 jaar geleden was je helemaal hip als je een PDA had met TomTom erop. Je weet wel, zo'n klein computertje in een houder aan je dashboard, en een losse GPS-ontvanger op je dashboard.

Zowel Joke als ik hadden zo'n ding, die nu al weer jaren werkeloos in de la liggen, omdat het tegenwoordig allemaal op een smartphone aanwezig is.

Wat ik grappig vond, was te leren dat bij de GPS gegevens ook de tijd wordt meegezonden, en om die tijd-informatie te gebruiken de ontvanger niet eens een GPS-fix nodig heeft. Als er maar één satelliet 'gezien' wordt is het al genoeg.

Kortom, dat wilde ik ook wel eens proberen: Lang verhaal kort verteld: het werkt!

Wel heb ik flink moeten zoeken, omdat ik immers geen programmeur ben, maar nu weet hij hoe laat het, wat de datum is én hij past zich automatisch aan aan de zomertijd als het zover is.

Voor de Amerikanen onder ons:
HMS zijn de uren, minuten en seconden;
DMY zijn de dagen, maanden en jaren;
D 'Y/N' voor DST, Daylight Savings Time, laat zien of we in de zomertijd zitten, en als laatste:
F 'Y/N' voor Fix, laat zien of de ontvanger een Fix heeft of niet. (Hoewel dat laatste dus niet echt nodig is voor het hebben van de juiste tijd.)

Voor de liefhebbers, hier de code die ik gemaakt heb: Link naar Arduino-file