zaterdag 30 juli 2011

Onscherpe foto's, ik begin het te snappen

Door het gedoe met de instellingen van mijn nieuwe spiegelreflexcamera (Canon 60D) ben ik een en ander eens goed gaan uitzoeken en ben tot de volgende conclusies gekomen:

Ik ga voortaan voor het scherpstellen Quick-Mode in combinatie met One-Shot gebruiken, waarbij ik kies voor automatische selectie van alle 9 scherpstelpunten.

Door het uitzoekwerk de afgelopen tijd begin ik nu wat vorderingen te maken met mijn nieuw aangeschafte camera. Om heel eerlijk te zijn: in het begin was ik er eigenlijk helemaal niet eens zo blij mee! 

Ik verwachtte dat een camera van dit kaliber in de automatische stand gewoon prima foto's zou maken. Misschien geen briljante Pulitzer Prize plaatjes, maar toch gewoon goed uitgelicht, met mooie kleuren en dus ook echt scherpe foto's.

Nu, dat eerste klopte min-of-meer wel, maar de meeste foto's waren gewoon echt niet scherp en dat beviel me helemaal niet, vooral niet omdat ik het niet begreep.  Ondertussen ben ik een stuk verder en wil ik delen waar ik zoal tegenaan gelopen ben.

De camera heeft namelijk een aantal mogelijke instellingen met betrekking tot de AutoFocus die allemaal nauw samenhangen. Hieronder heb ik die eens in voor mij begrijpelijke taal op een rijtje gezet en toegelicht.

 

Canon 60D AF modes Voor de manier HOE AutoFocus gedaan wordt zijn er 3 mogelijke instellingen: Live-Modus, Live-Modus met gezichtsherkenning en Quick-Modus.

In geval van Quick-Modus wordt de speciaal daarvoor ingebouwde AutoFocus-Fase-Shift-sensor gebruikt. Deze is snel en erg nauwkeurig en verdient dus de voorkeur.

Bij de Live-Modus wordt de spiegel opgeklapt en verschijnt op het beeldscherm aan de achterzijde van de camera een live-weergave van de te maken foto.

Echter, door de opgeklapte spiegel moet de camera nu de beeldsensor in plaats van de speciale AutoFocus-sensor gebruiken om AutoFocus te kunnen doen. Door de grootte van die beeldsensor is deze AutoFocus een stuk langzamer, ook kan de camera al afgedrukt worden wanneer het scherpstellen nog niet geheel is afgerond, met onscherpe foto's tot gevolg.

Bij de Live-Modus met gezichtsherkenning is het helemaal gelijk aan zoals hierboven beschreven, alleen nog wat langzamer, omdat de software -om gezichtsherkenning te kunnen doen- ook tijd nodig heeft.

Waarom zitten die laatste twee mogelijkheden er dan toch in? Wel, om het maken van foto's middels het beeldscherm van de camera in plaats van met de zoeker, mogelijk te maken. Op die manier hoef je als fotograaf niet steeds met xe9xe9n oog door de zoeker te turen en kun je bijvoorbeeld met de camera boven je hoofd met het uitgeklapte scherm toch een foto maken. Handige optie, maar bij het maken van foto's uit de losse hand kan het dus behoorlijk verkeerd uitpakken.

Mijn conclusie: Gewoon de Quick-Modus gebruiken en door de zoeker kijken. Gaat lekker snel en levert vaker mooie plaatjes op.

Maar we zijn er nog niet!!

Canon 60D How To Focus Hierboven staat beschreven HOE en dus met welke sensor de camera de AutoFocus doet, er zijn ook nog aparte instellingen over het WANNEER en OF de camera AutoFocus doet. Deze zijn in een ander deel van het instellingen-menu terug te vinden.

Voor het WANNEER kun je kiezen uit: One-Shot, AI-Focus en AI-Servo, op de gebruikte lens kun je kiezen voor Manual Focus.

Bij One-Shot wordt bij het half indrukken van de ontspanknop de lens xe9xe9nmalig scherpgesteld, bij het verder doordrukken van de ontspanknop wordt met de eerder gevonden AutoFocus-instelling de foto gemaakt.

Bij AI-Servo wordt bij het half indrukken van de fotoknop begonnen met de lens scherp te stellen en dit blijft continue gedaan worden totdat de foto gemaakt is. Hierbij worden alle ingestelde AF-punten steeds opnieuw beoordeeld om op die manier een scherpe foto te verkrijgen. 

Echter: als je wilt scherpstellen op een object ergens in de foto, en vlak voor het afdrukken beweegt er iets in een ander deel van de foto, kan het zijn dat juist op dat andere deel scherp gesteld wordt met een onscherpe foto (tenminste, dat deel wat je juist wel scherp wilde hebben!) tot gevolg.

Bij AI-Focus begint de camera met One-Shot, maar kan, afhankelijk van het gevonden beeld, overschakelen naar AI-Servo. Dit maakt het gedrag van de AF naar mijn mening minder consistent en ook wat trager.

Waarom zitten de laatste twee mogelijkheden er dan toch op? Als je als fotograaf juist bewegende onderwerpen wilt vastleggen, zoals sport, vliegende vogels, etc., dan kan het enorm helpen om ook vlak voor of zelfs tijdens het maken van de foto nog een scherpstelling te hebben.

Mijn conclusie: Voor het soort foto's wat IK maak (landschappen, details van machines, etc.) is One-Shot AutoFocus voor mij het meest geschikt.


En nog zijn we er niet!

Canon 60D AF Points Naast het HOE en het WANNEER er AutoFocus gedaan wordt is er ook nog een keuze WAAR in het beeld de AutoFocus gedaan wordt.

In mijn camera bestaat de keuze uit 9 verschillende, diamantvormig geplaatste punten waaruit gekozen kan worden voor de scherpstelling. Uiteraard zijn ook combinaties van de 9 punten mogelijk, bijvoorbeeld alleen in het midden van de foto, of juist xe9xe9n van de punten richting de rand van de foto of zelfs heel de rand en juist niet in het midden. Deze keuze is weer afhankelijk van het onderwerp wat je wilt fotograferen en de opbouw van het plaatje.

Om tot een werkelijk mooie foto te komen zijn er erg veel belangrijke factoren, maar compositie (beeldopbouw) is er xe9xe9n van. Een veel gebruikte vuistregel is de 1-van-3 regel. Een foto waarbij het onderwerp precies in het midden staat zal vaak als saai worden ervaren, terwijl een keuze om het onderwerp op ongeveer 1-derde van een zij- en bovenrand te plaatsen de foto soms een stuk interessanter zal maken.
Afhankelijk van je compositie zul je dus ook de te gebruiken scherpstelpunten moeten kiezen.

Mijn conclusie: Ik gebruik de automatische selectie van de camera uit alle 9 punten en zorg ervoor dat tenminste xe9xe9n van de scherpstelpunten over het door mij gekozen onderwerp ligt. Dit bereik ik door soms de camera iets te bewegen en door de ontspanknop opnieuw in te drukken meerdere malen opnieuw scherp te stellen. De camera geeft dan middels rode blokjes aan welke van de scherpstelpunten gebruikt zullen worden.

Eens kijken of mijn uitzoekwerk vruchten af gaat werpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten