zondag 22 mei 2011

Stemmen, maar wel heel anders

Votar en España Stemmen in Spanje

Als resident van Spanje en als ingeschrevene van de gemeente heb je het recht om te stemmen voor die gemeente. De verkiezingen vinden vandaag, zondag 22 mei 2001, plaats.

Op de dag van de verkiezingen ga je met een geldig identificatiebewijs met foto en het stembiljet van de partij waar je op wilt stemmen in de daarvoor bedoelde envelop naar het stembureau.

Het is vrij normaal dat alle partijen een stembiljet voor hun partij alvast bij je in de brievenbus stoppen (dit is toegestaan in Spanje) om je daarmee aan te moedigen toch vooral op hun partij te gaan stemmen.

Let goed op dat ook echt het juiste formulier in de envelop zit die je meeneemt naar het stembureau. In Spanje stem je op een partij en niet op een individuele kandidaat. Schrijf niets op het formulier, geen "X", helemaal niets! Als je dit wel doet wordt de stem ongeldig verklaard en vernietigd.

Als je geen formulier hebt van de partij waar je op wilt stemmen, dan kun je bij aankomst op het stembureau een hokje ingaan. Daar bevinden zich de formulieren van alle partijen, stop daar het formulier van je keuze in de daarvoor bestemde envelop en plak deze daarna dicht. Let op, slechts één formulier per envelop!

Ga vervolgens naar het bureau, laat je paspoort zien en geef jouw stem aan de stembureau-manager die het vervolgens voor jou in de daarvoor bedoelde doos stopt.
Dat is alles, je hebt gestemd!

Samengevat:

1. Neem je paspoort mee naar het stembureau
2. Als je geen stembiljet hebt voorbereid pak er dan één in het stemhokje.
3. Schrijf niets op het biljet, anders wordt je stem ongeldig verklaard!
4. Loop naar de tafel en overhandig je stem aan de manager. Laat je paspoort zien om te controleren of je op de lijst van stemgerechtigden staat, je hebt gestemd.

 

Een aardig artikel uit El Pais van afgelopen vrijdag:

MADRID – (Else Beekman) In een artikel in dagblad El País stond vrijdag te lezen dat naar schatting ruim 100 lijstgenoteerden voor de lokale verkiezingen op 22 mei op dit moment door rechtbanken onderzocht worden op frauduleuze praktijken.

De krant bestudeerde de lijsten in 7 deelstaten met de meest lopende corruptie-zaken. De belangrijkste zaken bij de Partido Popular zijn de zaak Gürtel  (Valencia) en Brugal (Alicante).

De lopende onderzoeken tegen PSOE-kandidaten vinden vooral plaats bij kleine en middelgrote gemeenten. In de 7 bestudeerde deelstaten gaat het om in totaal 80 kandidaten. Ruim de helft is lid van de PP en 35% is lid van de PSOE.

Zouden de kandidaten voor de verkiezingen in alle deelstaten op corruptie worden onderzocht, dan gaat het volgens El Pais om ruim 100 kandidaten.

Andalusië

De meest in het oog springende deelstaten zijn Valencia, met 11 kandidaten en Andalusië met 26 lopende zaken. Van de 26 zijn er 11 lid van de PSOE,  9 van de PP, 2 van IU en 4 van andere partijen.

 

Voting in Spain

As a resident of Spain and having been signed up to live and vote in the community you are entitled to part take in the next municipal election on May 22, 2011.

On voting day you must bring your identification with photo (passport) and the voting paper for the party you wish to vote for – in the envelope – to the polling station.

It is likely that all the parties will post their own voting paper in voting envelopes into your letterbox prior to voting day (this is allowed in Spain) to encourage you to vote for their party.

Be careful to ensure that the right voting paper for the party you wish to vote for is inserted into your voting envelope and brought to the polling station. In Spain you vote for a party, not an individual. Do not write anything on the voting paper, no “X”, nothing at all. If you do it will be spoiled and disqualified. 

If you do not have the voting paper for the party that you want to vote for prepared in advance, on arrival at the polling station, you can go into a booth. You will see lots of papers for the different parties in different holders. Carefully choose the one paper of the party you wish to vote for, place it into one of the envelopes provided, and seal it (one paper only in each envelope).

Finally, go to the desk, show your passport and hand your voting envelope to the table manager who will place it into the box for you. That’s it, you have voted!

1) Bring passport to polling station.
2) If you do not have a pre-packed envelope with a voting paper – get one in the curtained booth.
3) Do NOT write on, mark or in anyway damage the voting paper. It will be annulled!!
4) Walk to the table that you are assigned with your passport and show it and put in your envelope when instructed.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten