zondag 13 juni 2010

Democratie

Waterrechtenorganisatie Vanochtend zijn we bij de algemene ledenvergadering van de Riegowatergemeenschap "Comunidad de Regantes Abanilla Norte" geweest. Er was een bestuur van 9 leden die deze vergadering bijeen geroepen had omdat er over een aantal punten besloten moest worden. Conform de statuten van de nieuwe organisatie moesten deze besluiten door de leden genomen worden.


Het ging om de volgende punten:


- Het werkgebied van de organisatie bleek groter dan verwacht. Er moet officieel vastgelegd worden wat het officiele werkgebied is.


- De leden van het bestuur moeten benoemd worden. Het gebied bestaat uit drie delen, te weten Cañada de la Leña, El Canton en Macisvenda. Ieder gebied levert drie leden, de leden dienen daadwerkelijk landeigenaar in het gebied te zijn. Als toelichting werd vermeld dat de dame in het bestuur die de rol van secretaris zou gaan vervullen géén landeigenaar is. Volgens de voorzitter was dit geen probleem, omdat ze toch maar de secretaresse was die de documentatie verzorgde. Wel was ze advocaat en daarom erg geschikt voor deze functie. Na de aanstelling van dit bestuur zouden er binnenkort echte verkiezingen uitgeschreven worden, wanneer dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk.


- De statutaire vestigingsplaats van de organisatie zou gewijzigd worden in Macisvenda.


Tijdens de nogal rumoerige vergadering werd over deze drie punten onder leiding van de voorzitter mondeling gestemd, er waren op geen van de punten tegen stemmen.


Verder werd gevraagd een inventarisatieformulier in te vullen op basis waarvan de eigenaren van de percelen vastgesteld konden worden. De informatie zoals die van de gemeente Abanilla was ontvangen sloot niet aan bij de kaart die de waterorganisatie had. De enige manier die ze zagen was een eigen, nieuwe 'volkstelling' onder de perceeleigenaars. Dit formulier moest ingeleverd worden met een kopie van -een deel van- de eigendomsakte waar tenminste het perceelnummer en de naam van de eigenaar op staat. Dit kan ook nog op het kantoortje net voorbij de kerk op zaterdagochtend van 9 tot 1 uur.


Voor zover nu duidelijk is geworden is er geen sprake van het staken van de waterlevering.2 opmerkingen:

JaWi zei

Dat is een giga-bui!!
Goed trouwens dat jullie alles officieel geregeld hebben; dat zou nog wel eens vervelend kunnen zijn met de Riego-inventarisatie?
Groeten uit droog NL,
Jaap en Willy

Aart en Fien zei

Als alles volgens de geldende bureaucratie verloopt, hebben jullie in ieder geval minstens nog een jaar riego-water voordat er een besluit valt.

Een reactie posten