donderdag 9 februari 2012

Weer een beetje wat doen

Toen wij eind januari terugkwamen uit Nederland waar we een goed gevuld schema hadden, is er ook een gerepareerde inverter voor de windmolen mee teruggekomen.

Deze is -voordat ik het ziekenhuis inging- nog door mij geplaatst en ondertussen is het resultaat al enigszins zichtbaar. De groene lijn die de cumulatieve wind-energie weergeeft heeft een duidelijk knik omhoog gemaakt.

Wat echter ook goed te zien is, is het enorme verschil in opbrengst tussen de zonne- en de wind-energie. Als je hierbij mee laat tellen dat de gedane investering in beide alternatieve energiebronnen ongeveer even groot geweest is, zal duidelijk zijn dat ik deze kleine vorm van wind-energie dus zal afraden.

Kanttekening hierbij is wel, dat wij onze molen en zonne-panelen gebruiken om het verbruik van de aanwezige Iberdrola-aansluiting wat te verminderen. Mocht iemand in een situatie verkeren waarbij totaal geen elektriciteit beschikbaar is, kan er wellicht toch voor gekozen worden om een autonoom systeem in te richten waarbij ook gebruik gemaakt wordt van wind-energie.

Mijn conclusies zijn duidelijk:

  • Wind-energie (op deze schaal) verliest het met een straatlengte verschil van zonne-energie.
  • Het zelf opzetten van een dergelijk systeem is niet voor iedereen weggelegd. In de grafiek is aan de lagere opbrengst duidelijk te zien dat het eerste jaar behoorlijk wat problemen gekend heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten